Gwarancja

 

  1. Towary sprzedawane przez Sklep są fabrycznie nowe i objęte 12-miesięczną gwarancją producenta, chyba że karta gwarancyjna lub faktura sprzedaży stanowi inaczej.
    Uwaga:
  • Urządzenia RM GASTRO / REDFOX zasilane gazem lub prądem 400V wymagają odpłatnego podłączenia przez autoryzowany serwis producenta. Tylko pod tym warunkiem uzyskują 24-miesięczną gwarancję producenta. Samodzielne podłączenie wymienionych urządzeń powoduje utratę gwarancji.
  • Urządzenia WHIRLPOOL są objęte 24-miesięczną gwarancją producenta. Dodatkowo klimatyzatory przenośne mają 36-miesięczną gwarancję producenta.
Dokumentem uprawniającym do reklamowania produktu jest faktura VAT lub karta gwarancyjna dostarczona wraz z produktem. Podczas odbioru dostawy prosimy zawsze sprawdzić zgodność towaru z zamówieniem w obecności przewoźnika, a w przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzeń spisać protokół szkodowy. Jeżeli przewoźnik odmawia oczekiwania na sprawdzenie towaru stosowny wpis musi znaleźć się na liście przewozowym. Kurier powinien również zostawić swój numer telefonu celem ustalenia godziny spisania ewentualnego protokołu w następnym dniu roboczym. Prosimy zachować oryginalne opakowanie w możliwie najlepszym stanie i nie używać reklamowanego towaru. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać w formie pisemnej wg instrukcji w zakładce "REKLAMACJE". Sklep po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego kontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia dalszych kroków postępowania reklamacyjnego.