Kategorie

Gwarancja

 

  1. Towary sprzedawane przez Sklep są fabrycznie nowe i objęte dwunastomiesięczną gwarancją producenta, chyba że karta gwarancyjna lub faktura sprzedaży zawiera informację o wydłużeniu gwarancji.
  2. Dokumentem uprawniającym do reklamowania produktu jest faktura VAT lub karta gwarancyjna dostarczona wraz z produktem.
  3. Podczas odbioru dostawy prosimy zawsze sprawdzić zgodność towaru z zamówieniem w obecności przewoźnika, a w przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzeń spisać protokół szkodowy.
  4. Jeżeli przewoźnik odmawia oczekiwania na sprawdzenie towaru powinien zostawić swój numer telefonu celem ustalenia godziny spisania protokołu w następnym dniu roboczym.
  5. Prosimy zachować oryginalne opakowanie w możliwie najlepszym stanie i nie używać reklamowanego towaru.
  6. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać w formie pisemnej wg instrukcji w zakładce "REKLAMACJE".
  7. Sklep po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego kontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia dalszych kroków postępowania reklamacyjnego.