Dostawa

 

Odbierając dostawę prosimy zawsze:

  1. Sprawdzić w obecności kuriera towar pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz zgodności z zamówieniem.

  2. Żądać od kuriera numeru telefonu i dokonania wpisu na liście przewozowym jeżeli nie wyraża zgody na sprawdzenie towaru w jego obecności, np. z powodu braku czasu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niezgodności z zamówieniem lub braków ilościowych należy wezwać kuriera celem niezwłocznego spisania protokołu szkodowego.

  3. Pamiętać, że Zamawiający zobowiązany jest zgodnie z regulaminem Sklepu przesłać skan oryginału protokołu szkodowego nie później niż 24h po otrzymaniu dostawy. Po tym terminie zgłoszenia reklamacyjne nie będą rozpatrywane.

  4. W przypadku uszkodzeń lub niezgodności z zamówieniem nie używać dostarczonego towaru oraz nie niszczyć i nie wyrzucać oryginalnych opakowań (wielu producentów przy reklamacji żąda zachowania oryginalnego opakowania jako warunek wymiany).

 

Ogólne zasady realizacji dostaw:

  1. Po otrzymaniu Zamówienia obsługa Sklepu kontaktuje się z Zamawiającym, aby potwierdzić dane do wysyłki oraz ustalić termin dostawy zależny od dostępności towaru na magazynie. Uzgadniana jest również ostateczna cena transportu w oparciu o wstępną kalkulację z Zamówienia.
  2. Transport nie obejmuje wniesienia i montażu, chyba że strony ustalą inaczej.
  3. Zamówiony towar wysyłany jest w dni robocze bezpośrednio z magazynu producenta.
  4. Towary dostępne na magazynie standardowo dostarczane są do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania należności na koncie Sklepu, a w przypadku instytucji budżetowych od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  5. Łączenie transportów dla kilku produktów jest możliwe wyłącznie w ramach jednego producenta.